<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Kartoita henkilöstön kielitaito ja kohdenna kielikoulutus oikein

Kirjoittanut: Prauda Tiina on 13.2.2018 13:40

Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus Suomen työväestöstä tulee kasvamaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Yritysten ja organisaatioiden täytyy jatkossa panostaa entistä enemmän siihen, että äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea puhuvat työntekijät saavat kohdennettua kielikoulutusta. Myös kansainvälinen liiketoiminta ja globaalit markkinat edellyttävät työntekijöiltä, etenkin myynti- ja markkinointitehtävissä olevilta, laajaa ja ammattimaista kielitaitoa, jotta yritys pystyy palvelemaan kaikkia asiakkuuksia ympäri maailman. 

Jotta yrityksen työntekijät saisivat tarvittavan kielikoulutuksen, on ensin kyettävä määrittelemään tehtävissä vaadittava kielitaito. 

Lue lisää

Aiheet: kielikoulutus, osaamiskartoitus, kielitaito

Tuntuuko osaamiskartoitus työläältä?

Kirjoittanut: Anne Bondarew on 6.2.2017 9:32

Osaamiskartoitus on hyödyllinen, siitä varmasti moni on samaa mieltä. Joissain organisaatioissa voi olla painetta johdon suunnalta sen tekemiseen. Vaikka HR:t itse tiedostavat kartoituksen tärkeyden, sen suunnitteluun ja aloittamiseen ei tahdo löytyä aikaa.

Lue lisää

Aiheet: kielikoulutus, osaamiskartoitus

Koulutuksen vaikuttavuus - miksi niin harvaa kiinnostaa?

Kirjoittanut: Anne Bondarew on 9.1.2017 16:40

Empiiristä tutkimustietoa on: lukuisissa asiakastilaisuuksiemme ja webinaariemme osallistujien organisaatioissa kielikoulutuksen vaikuttavuuden arviointia harkitaan, mutta se on vasta to do -listalla. Koulutusta on kuitenkin ostettu maailman sivu. Miten koulutuksen vaikuttavuuden mittaus saataisiin pikaisesti nostettua TOP3:een?

Lue lisää

Aiheet: Koulutuksen vaikuttavuus, koulutus, kielikoulutus, osaamiskartoitus

Osaamiskartoitus – näin Castrén & Snellman hyödyntää kielitestejä

Kirjoittanut: Therese Söderman on 13.10.2016 11:16

Englannin kielen kiemurat ja väärinkäsitykset voivat työelämän kiireessä, asiakaspalvelussa tai myynnissä pahimmassa tapauksessa johtaa kiusallisiin tilanteisiin. Jotkut sanat kuulostavat melkein samanlaisilta, vaikka niiden tarkoitus on täysin eri, esimerkiksi personnel benefit (henkilöstöetu) ja personal benefit (henkilökohtainen etu). Miten se menikään, lay something down (asettaa tai lopettaa) vai lie down (makaa)? Huomattuamme, ettei työntekijöiden vieraan kielitaidon itsearvio aina pitänyt paikkaansa - miehillä oli taipumus yliarvioida kielten osaamistaan ja naiset taas aliarvioivat kielitaitoaan - Galimatias kehitti kielitaidon arviointiin taitotasotestit, joilla voidaan helposti mitata työntekijöiden kielitaitoa ja koulutustarpeita henkilön työkuvan ja asiakasorganisaation strategian mukaisesti.

Lue lisää

Aiheet: kielikoulutus, osaamiskartoitus, kielitestit

Koulutuksen vaikuttavuus - 44 % yrityksistä arvioi sitä!

Kirjoittanut: Anne Bondarew on 28.9.2016 9:24

Koulutus on investointi. Sitä ei kuitenkaan yrityksissä aina mielletä investoinniksi. Siitä kertoo alhainen 44 %:n luku. Investoinnille tulisi laskea tuottoastetta. Koulutuksen tapauksessa pitäisi mitata ja seurata, miten ja kuinka nopeasti opittu otetaan hyötykäyttöön. 

Lue lisää

Aiheet: Koulutuksen vaikuttavuus, koulutus, osaamiskartoitus

Osaamiskartoitus - 69,2 % yrityksistä on tehnyt sellaisen

Kirjoittanut: Anne Bondarew on 19.9.2016 10:16

Tiedetään, että vain alle 5 % opitusta vaikuttaa suoraan liiketoimintaan. 95 % menee hukkaan, koska koulutus on investointi ja sillä tulisi saada aikaan liiketoiminnan lisäystä. Miksi muuten kannattaa kouluttaa ja käyttää siihen paljon rahaa?

Lue lisää

Aiheet: Koulutuksen vaikuttavuus, koulutus, kielikoulutus, osaamiskartoitus

Osaamisen kehittäminen - entä jos en osaa ostaa koulutusta?

Kirjoittanut: Anne Bondarew on 14.4.2016 13:56

On lukuisa määrä yrityksiä ja organisaatioita, joissa ei ole ammattilaisia valvomassa osaamisen kehittämistä. Yrityksen koko on ehkä sen verran pieni, ettei ole erikseen palkattua HR-asiantuntijaa. Tai osaamisen kehittäminen ei ole keskitetty kenellekään. Jokainen esimies hankkii koulutusta, mistä haluaa. Kokonaiskuva jää monesti epäselväksi. Tiedetään ehkä suurin piirtein, mitä osaamista tulisi hankkia, mutta ei ole aikaa tai keinoja oikeanlaisiin valintoihin. 

Lue lisää

Aiheet: koulutus, osaamiskartoitus, koulutusten organisointi

Mikä on oikea määrä kielikoulutuksessa?

Kirjoittanut: Anne Bondarew on 26.8.2015 8:19

Yritykset osaavat sujuvasti ostaa kielikoulutusta 30 oppituntia kerrallaan. 30 tuntia tuntuu olevan kuin ”hyllytavaraa” ja tuttu määrä on helppo ostaa. Pysähdytään silti hetkeksi miettimään - mitä tällä koulutusmäärällä halutaan saada aikaan? Onko se organisaatiosi tarpeisiin sopiva määrä vai voisiko 20 oppituntia riittää? Mitä jos osaamisen kehittäminen riittävälle tasolle vaatiikin 50 oppituntia - mistä voit tietää, mikä on oikea määrä?

Lue lisää

Aiheet: kielikoulutus, osaamiskartoitus

Koulutatko oikeita ihmisiä?

Kirjoittanut: Anne Bondarew on 25.8.2015 16:08

Kun organisaation henkilöstöä koulutetaan, on yleisin virhe se, että ei etukäteen selvitetä, keitä oikeasti pitäisi kouluttaa. Usein päädytäänkin kouluttamaan henkilöitä, joita ei oikeasti tarvitsisi. Työntekijöitä on koulutettava vain, jos he eivät omaa työssään tarvittavaa kielitaidon tasoa. Mutta pelkkä nykytilanteen huomioiminen ei riitä. Etenkin kasvuun tähtäävän yrityksen on osattava katsoa tulevaisuuteen, jotta kielitaitoon panostamisella voitaisiin tukea sen strategiaa.

Lue lisää

Aiheet: kielikoulutus, osaamiskartoitus

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all