<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Kielitaito ja kulttuuriymmärrys tukevat positiivista asiakaskokemusta

Kirjoittanut: Sophia Sironen on 29.8.2017 15:03

Riikka Niemi kirjoittaa Baronan blogiasarjassa 17.8.2017 otsikolla Digiaikakauden asiakaspalvelun tärkeimmät trendit. Siinä hän pohjustaa hyvin sitä, miten asiakaskokemus muuttuu digikauden myötä ja toteaa, että tulevaisuus tuo yhä kiihtyvällä vauhdilla muutoksia monelle alalle, eivätkä asiakaspalvelu ja myyntitoiminnot ole ainoita. Tällä hetkellä moni yritys pohtii, miten muutokset vaikuttavat koko henkilöstön tapaan toimia, sillä asiakaskokemus syntyy kaikissa toiminnoista, ei pelkästään asiakaspalvelussa tai myynnissä. Myös kansainvälisillä markkinoilla asiakaskokemuksen tuottaminen on yhä tärkeämpää. 

Lue lisää

Aiheet: kielikoulutus, asiakaspalvelu, kulttuuri, asiakaskokemus