<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kielikoulutus

Olemme palveluksessanne, kun organisaationne haluaa kehittää henkilöstönsä valmiuksia toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Näin toimimme

Valmennamme organisaatioita viestimään vierailla kielillä. Koulutuksissamme huomioidaan monikulttuurisissa viestintätilanteissa esille tulevat arvot, asenteet, kulttuurierot ja tavat. Tarjoamme kokonaisvaltaista räätälöityä kielikoulutusta yrityksille. Tarjoamme myös kulttuurivalmennusta ja autamme siten organisaatioita menestymään kansainvälisillä markkinoilla.

Asiakkaamme näkevät meidät kumppanina, jolta saa paljon enemmän kuin pelkältä kielikouluttajalta. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän tarpeisiinsa sopivia uusia palvelukonsepteja ja räätälöimme olemassa olevia tarpeen mukaan.  Jos organisaatiosi kehittää säännöllisesti henkilöstön kielitaitoa ja viestintävalmiuksia, kannattaa ottaa meihin yhteyttä ja kysyä ulkoistuksesta ja kumppanikonseptista. Myös osaamiskartoitus ja vaikuttavuuden arviointi kuuluvat palveluihimme. Ne säästävät pitkällä tähtäimellä aikaa, vaivaa ja rahaa.

Palveluprosessi

Tarvekartoitus

Osaamisen kehittämisessä on tarpeen määritellä sekä asiakasorganisaation että yksilöiden oppimistarpeet. Niiden pohjalta kehitämme kumppaneille sopivia uusia palvelukonsepteja ja räätälöimme olemassa olevia tarpeen mukaan.

Tasotestaus ja osaamiskartoitus

Mittaamme henkilöstön kielitaidon lähtötason verkkopohjaisella kielitestillä. Saatuja tuloksia hyödyntäen teemme osaamiskartoituksen ja määrittelemme siitä tarvittavat opiskelumäärät tavoitteisiin pääsemikseksi.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteellisuus on tärkeää hyvien tulosten aikaansaamiseksi. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttaa henkilöstön kielitaidon lähtötilanne ja yrityksen strategiset tavoitteet.

Suunnitelmallisuus

Osaamiskartoitus antaa hyvän pohjan asettaa realistiset tavoitteet, jotka huomioidaan toteutuksessa. Laadimme suunnitellun aikataulun sekä tarpeiden ja tavoitteiden perusteella yksityiskohtaisen ja räätälöidyn oppimissuunnitelman.

Laadun seuranta ja suositus

Keräämme palautetta opiskelijoilta 1-2 kertaa koulutuksen aikana. Olemme asettaneet tavoitteeksi vähintään arvosanan 4.0 asteikolla 1-5. Asiakkaistamme yli 90 % suosittelee Galimatiasta.

Edistymisen seuranta

Galimatias kumppanina seuraa opiskelijoiden edistymistä ja mittaa haluttaessa vaikuttavuutta. Edistymistä voi seurata myös kielitesteillä. Läsnäolot ja oppimistulokset kirjaamme Extranet-palveluun, josta niitä voi seurata lähes reaaliajassa.

Asiakkaiden kertomaa

Tätä mieltä meistä ollaan

placeholder_person_leaf

Galimatias has provided language training for the European Chemicals Agency (ECHA) in 2008–2010, 2015–2018 and the collaboration continues. Galimatias has been in charge of the testing, training and reporting. The main languages studied have been Finnish, Swedish, French, Spanish, German and Italian. The courses have been target oriented focusing on topics related to master swift communication and general language skills. Galimatias has also tested the language skills of several hundreds of ECHA employees according to the European skill levels A1-C2.

Galimatias has proven to be a reliable service provider with highly professional and very friendly teachers and support employees through all the years of the cooperation. Galimatias has managed very well to face the challenge of sometimes mixed different levels groups, which has allowed ECHA staff to develop their language skills needed for their daily work. The cooperation with Galimatias has been very positive and everything has always been delivered on time.

Ania Kieniewicz

Human Resources, ECHA

placeholder_person_leaf

Yhteistyö Galimatias Concept Oy Ab:n kanssa on ollut joustavaa ja miellyttävää.

Raisa Ketonen

Palveluasiantuntija, koulutus- ja liikuntapalvelut, Suomen eduskunta

Koulutusmuodot

Toteutustapaan vaikuttaa moni asia: koulutettavien määrä, lähtötaso, käytettävissä oleva aika, tarpeet ja tavoitteet. Erilaisista toteutusvaihtoehdoista voi rakentaa organisaation tarpeisiin sopivan kokonaisuuden.

Yksilö-, pari- tai ryhmäopetus

Yksilöopetus on tulosten kannalta tehokkain oppimisen muoto. Pariopetus soveltuu erinomaisesti mm. työpareille. Ryhmäopetusta järjestetään 3-8 hengen ryhmille.

Teema- tai tasovalmennus

Teematoteutus rakennetaan tietyn teeman, esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, neuvottelutaidon tai vaativan erikoissanaston, kuten esimerkiksi rahoituksen, ympärille. Tasototeutus puolestaan järjestetään tietyn taitotason mukaan. Käytämme eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaista kielitaidon tasoasteikkoa.

Lähi-, etä-, monimuoto- tai hybridivalmennus

Toteutamme lähiopetusta, etäopetusta ja niiden yhdistelmää, monimuotovalmennusta. Lähi- ja etäosioissa on mahdollisuus hyödyntää sähköistä oppimisympäristöämme ja sen videoneuvotteluominaisuutta. Eri paikkakunnilla olevat opiskelijat voivat kokoontua verkon ääressä yhteiseen sessioon.

Verkkokoulutus

Verkon kautta on mahdollista opiskella ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin opiskeluaikataulun ja -rytmin voi valita itse. Verkkokoulutuksessa ei tietokoneelle ladata ohjelmia, vaan opiskelu tapahtuu pilvipalvelun kautta. Sähköinen oppimisympäristömme on yhteensopiva kaikille mobiililaitteille näytön koosta riippumatta.

Opetusmenetelmät

Kommunikatiivinen

Kommunikatiivinen

Toiminnallinen

Toiminnallinen

Suggestopedinen

Suggestopedinen

Asiakkaiden kertomaa

Tätä mieltä meistä ollaan

placeholder_person_leaf

Galimatias on vastannut ammattilaistemme kielikoulutuksesta vuodesta 2001 alkaen. Asituntuntijoille on toteutettu erityisiin tarpeisiin ja terminologiaan painottuvia ryhmiä, esim. työlakiin ja neuvotteluihin liittyen. Galimatiaksen kouluttajilla on hyvät ja inspiroivat koulutusmenetelmät. Rento ja innovatiivinen ilmapiiri on lisännyt opiskelijoiden motivaatiota ja johtanut hyviin tuloksiin.

Jyrki Laurinmäki

Hallintojohtaja, Suomen Kuntaliitto

placeholder_person_leaf

I recommend Galimatias Oy as a provider of language training. Galimatias and their teachers always keep high quality standards in their education. It is great to work with a partner whom you can always trust. Do not hesitate to contact Galimatias!

Joanna Jansson

HR Director

Pyydä tarjous kieli- ja viestintävalmennuksesta: