<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Don´t be rude - politeness in English

Kirjoittanut: Rytkönen Claire on 17.9.2018 12:08

Finnish writing style can be very direct with expressions such as: ”Do please remember to...”;”Do it properly” or ”On time”. But what if you send a business email in English to someone who doesn’t understand Finnish style? Is there a risk that you are unintentionally being rude - impolite in English, even if you add a please? 

Lue lisää

Aiheet: koulutus, kielikoulutus, kansainvälisyys, viestintä, englannin kieli, liiketoiminta, englanti

La Francophonie - ranskankielinen maailma

Kirjoittanut: Sophia Sironen on 28.12.2017 10:52

Maailmassa on 57 ranskankielistä maata. Yhdessä ne tunnetaan nimellä La Francophonie – ranskankielinen maailma. Näillä frankofonisilla mailla on yhteisjärjestö Organisation Internationale de la Francophonie eli OIF, jonka tavoitteena on ajaa ranskan kielen ja kulttuurin asemaa maailmalla. OIF tuo yhteen ranskankieliset kulttuurit ja jakaa tietoa. Monet rankankieliset maat ovat entisiä Ranskan siirtomaita, mutta mukana on myös muuten itseään ”ranskalaiseksi” identifioivia maita. Maailmassa ranskaa puhuvia on 274 miljoonaa ihmistä (OIF 2014). 

Ranskan kielen ja kulttuurin ymmärrys on erityisen tärkeä tekijä kansainvälisessä liiketoiminnassa menestymiseen mm. hyvän asiakaskokemuksen tarjoamisessa. 

Lue lisää

Aiheet: kulttuuri, kansainvälisyys, bisneskulttuuri, kansainväliset markkinat, ranska

Ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaaminen ja sitouttaminen

Kirjoittanut: Sophia Sironen on 24.10.2017 15:17

Kansainvälisyys näkyy entistä enemmän suomalaisissa työyhteisöissä. Kasvu- ja globaaliyritykset palkkaavat kovan luokan osaajia osaksi menestystarinaa, mm. johtajia tuomaan uutta näkemystä, uutta suuntaa ja erityisasiantuntijoita kuten esimerkiksi koodareita ohjelmistoalalle. Ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointi on menestymisen lisäksi osittain myös välttämätön pakko, sillä kaikkiin tehtäviin ei löydy osaajia Suomesta, väestön korkeasta koulutustasostakaan huolimatta. Tällöin rekrytointi laajennetaan, ja hyviä kandidaatteja etsitään niin EU:n sisämarkkinoilta kuin Euroopan ulkopuolelta.  

Lue lisää

Aiheet: kielikoulutus, kansainvälisyys, kielitaito

Kansainvälisyys: kohdemaana Vietnam

Kirjoittanut: Sophia Sironen on 22.9.2017 10:55

Suomella ja Vietnamilla on hyvät, olemassaolevat kauppasuhteet, mutta useimmiten yritysten markkinoille meno vaatii satsausta niin tiedoissa kuin resursseissa. Vientitoiminnassa esim. jälleenmyyjien ja ostajien löytäminen ja suhteiden ylläpito on vaikeampaa, mitä kauempana kohdemaa on, myös asiointi yritysten ja viranomaisten kanssa voi olla haastavaa erilaisesta busineskulttuurista ja hierarkiasta johtuen. Myös myynnissä, markkinoinnissa ja henkilöstön johtamisessa on omat haasteensa. 

Lue lisää

Aiheet: kauppa, markkinointi, johtaminen, kansainvälisyys, bisneskulttuuri, projektitoiminta, myynti