Galimatias Blog

Ukrainalaiset resurssina Suomen työelämään?

Kirjoittanut: Prauda Tiina / 14.11.2022 7:45

Suomessa on noin 53 000 oleskeluluvan saanutta ukrainalaista ja sodan myötä tilapäisen suojelun hakemuksia on vireillä yli 43 000. Nopean työllistymisen mallin mukaan osa on jo työllistynyt matalan kynnyksen työpaikoille, esim. sesonkityöhön. Tilapäistä suojelua saavilla ukrainalaisilla on oikeus tehdä työtä Suomessa tai opiskella heti, kun hakemus on rekisteröity poliisilla tai rajaviranomaisilla. Te-viranomaisten tavoitteena on työllistää heitä työvoimapula-aloille.

man-7036718_640 (2)


Osaamista on, kielitaito puuttuu

Ukrainalaiset ovat hyvin koulutettuja. Yle uutisoi toukokuussa 2022, että lähes kaikilla 20-24-vuotiailla ukrainalaisilla on toisen asteen koulutus ja 30-34- vuotiaista naisista kahdella kolmesta on kolmannen asteen koulutus.

Galimatiaksen suomen kielen verkkokurssit ukrainalaisille
Galimatias on toteuttanut suomi toisena kielenä -verkkokursseja Ely-keskuksen rahoittamana Varsinais-Suomen alueen ukrainalaispakolaisille hyvin tuloksin. Ennen koulutuksen alkua olemme kartoittaneet osallistujien taustaa (kielitaito, aiempi koulutus, työkokemus jne). Koulutuksiin on osallistunut yli 50 ukrainalaispakolaista, joilla on koulutusta ja kokemusta lukuisista eri aloista aina kokista lakimieheen. Opiskelijat ovat olleet aktiivisia ja kiitollisia koulutusmahdollisuudesta ja siihen sisältyvästä työelämätietoudesta, jota he ovat saaneet venäjän kielellä. Ryhmiä on ollut yhteensä neljä, joista kaksi päättyi syyskuussa ja kaksi jatkaa joulukuulle. Opetusta oli/on 120 oppituntia/ryhmä. Koulutuksen tulokset ovat myös rohkaisevia; päättäneen ryhmän opiskelijoista kaikki saavuttivat vahvan A1.1-tason ja edistyneemmät jopa A2.1-tason. Päättäneen ryhmän opiskelijoista 12 jatkaa työssä tai on työllistynyt, 3 etsii työtä, 8 hakeutuu jatkamaan suomen kielen opintoja ja 1 on aloittanut korkeakouluopinnot. 

Palkkaa ukrainalainen ja kehitä edelleen hänen kielitaitoaan
ELY-keskuksen ja työvoimahallinnon Työpaikkasuomi -koulutuksen avulla yritykset/organisaatiot voivat saada tukea suomen virallisten kielten kouluttamiseen maahanmuuttajataustaiselle henkilöstölle.  Vaihtoehtona ovat

  1. Täsmäkoulutus - tarkoitettu organisaation palkkatyössä olevalle maahanmuuttajataustaiselle henkilöstölle
  2. MuutosKoulutus - mahdollisuus tukea lomautettua tai irtisanottua maahanmuuttajataustaista henkilöstöä
  3. RekryKoulutus - mahdollisuus kouluttaa suomen kieli ammattitaitoiselle maahanmuuttajalle ja rekrytoida hänet koulutuksen jälkeen

Organisaatio maksaa 30-50 % koulutuksen hinnasta hyväksytyn hakemuksen perusteella. Maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen henkilöstön lukumäärä ja liikevaihdon suuruus. 

Työpaikkasuomi sitouttaa työntekijää, tukee hänen osaamistaan, auttaa häntä selviytymään työssä ja arjessa ja edistää yhdessä työskentelyä.

Työpaikkasuomen rekrykoulutuksessa organisatio maksaa aina vain 30 % koulutuksen hinnasta ja opiskelijat ovat koulutuksen ajan TE-toimiston asiakkaita ja saavat työvoimakoulutuksen tuen (lukuunottamatta tilapäisen suojelun piiriin kuuluvat). Katso lyhyt ja informatiivinen tiedote rekrykoulutuksesta ja ole yhteydessä.

HubSpot Video

 

Aiheet: kielikoulutus, viestintä, työpaikkasuomi, työpaikkaruotsi, työvoimapula, työelämän kielikoulutus, ulkomaalainen työntekijä, tärkeintä on tulla ymmärretyksi, rekrykoulutus

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all