<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Miten asiakas hyötyy suomen kielen työpaikkakoulutuksissa?

Kirjoittanut: Johanna Ekman / 28.10.2021 11:07

Kouluttajan innostavalla, ammattimaisella otteella ja hyvällä perehtymisellä asiakkaan alaan ja ammattisanastoon varmistamme Galimatiaksessa opiskelijoiden ja työnantajan hyödyn koulutuksessa. Ennen pitkää koulutukseen aktiivisesti osallistuneen työntekijän tulokset näkyvät työsuorituksissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Suomen kielen koulutuksella myös sitoutetaan työntekijää.

Työvoimahallinto tarjoaa tukea organisaatiolle työvoimapulaan. Nyt, jos koskaan kannattaa satsata ulkomaalaisen henkilöstön suomen kielen kouluttamiseen ja hyödyntää Työhallinnon Työpaikkasuomi -mahdollisuus sekä Galimatiaksen loistavat suomen kielen kouluttajat. Valittavana on täsmä-, rekry- tai muutoskoulutus ja organisaation maksuosuus vain 30-50 % kielikoulutuksen hinnasta!

Me Galmatiaksen myyntitiimissä annamme mielellämme lisää tietoa koulutuksista ja käytännön järjestelyistä.

Lue lisää: Suomen kielen koulutusta tuetusti

Työpaikkasuomi -kouluttajamme, Johanna, pohdiskelee alla aiheesta lisää.

Image of business friends discussing brainstorming and ideas at meeting inside beautiful modern building place


Työelämän kieliä opiskellaan hyvin monissa eri yrityksissä ja organisaatioissa. Useilla aloilla tarvitaan vaativan erikoissanaston osaamista sekä kykyä käyttää tätä sanastoa haastavissa kieliopillisissa rakenteissa.

Työelämän kielikouluttaja on usein kielten oppimiseen erikoistunut humanisti. Hän perehtyy toki opettamansa yrityksen alaan, mutta hänen ensisijainen tehtäväsä on tarjota koulutukseen osallistuville oppimisen eväät ts. valita sopivimmat opetusmetodit, laatia asianmukaisia harjoituksia ja luoda kannustava oppimisympäristö.

Työelämän kielikoulutukset ovatkin parhaimmillaan jatkuvaa vuorovaikutusta kouluttajan ja opiskelijoiden kesken. Kouluttaja laatii kurssisuunnitelman, joka elää osallistujien tarpeiden mukaan. Opiskelijat oppivat tunnistamaan omat kehitystarpeensa samalla kun kouluttaja koulutuksen edetessä huomaa opiskelijoiden erilaiset kielelliset haasteet.

Opiskelijoiden omat, itse laatimat ja työhön liittyvät tekstit ovat tehokkaita luomaan vuorovaikutusta opiskelijoiden ja kouluttajan välille. Niiden kautta kouluttaja saa tietoa alalla käytössä olevista erikoissanoista sekä opiskelijoiden kielellisten rakenteiden haasteista.

Esimerkkinä ote erään kuvitteellisen ulkomaalaistaustaisen opiskelijan laatimasta suomenkielisestä raportista: ”Maa perässä on täyttö- ja rakennekerrosta paksuudeltaan appr. 1.3 m. Sen alla on savi. Savin ominaisuudet ovat tutkittu yhdellä näytteenotto sarjalla ja siipi kairauksella. Savi alapuolella on ohut kitkamakerros, jota kostuu saviselta siltiltä, hiekalta tai soralta.” 

Miten kouluttaja lähtee tekstiä purkamaan?

Todennäköisesti kouluttaja perehtyy ensin alan sanastoon, jotta hän voi olla varma, että saven tutkimiseen käytetään kairausta - ja nimenomaan siipikairausta. Tämä tiedonhakuprosessi on käytännössä syventymistä erikoisalan asiakirjoihin, nettisivuihin ja sanastoihin ymv. Samalla kouluttaja pohtii, välittyykö tekstissä oleva tieto asianmukaisella tavalla, miten opiskelijat voivat selittää näitä teknisiä asioita helpommin alan ulkopuolisille henkilöille, ja minkälaisia sanastoharjoituksia tekstin pohjalta voisi laatia. Tämän jälkeen kouluttaja korjaa kielivirheet, kirjoittaa muistiin rakenteet, joita olisi hyvä käsitellä ja harjoitella opiskelijoiden kanssa. Miten voi tietää, milloin sanat kirjoitetaan yhteen, milloin ei? Miksi savi-sanan i muuttuu e:ksi muodossa saven? Miksi ero pitkien ja lyhyiden vokaalien välillä on niin tärkeä? Miksi sanotaan, että jokin koostuu jostakin, mutta esimerkiksi vaikuttaa joltakin? Mitkä ovat suomen kielen tavallisimmat lyhenteet? Miten numeroita, mittoja, summia ym. kirjoitetaan ja sanotaan suomeksi? Jne. Kouluttaja laatii myös harjoituksia näiden rakenteiden varmistamiseksi.

Vuorovaikutus työelämän kielten opiskelijoiden ja kouluttajan kanssa ilmenee siinä, että molemmat osapuolet oppivat koulutuksen aikana. Opiskelijat parantavat omaa kielitaitoaan samalla kun kouluttaja oppii alan sanastoa ja käytänteitä. Yrityskouluttaja onkin koulutusmaailman kameleontti, jatkuvan oppimisen ruumiillistuma, jonka päätehtävä on innostaa ja kannustaa opiskelijoita aktiiviseen kielitaidon kehittämiseen.

 

Aiheet: kielikoulutus, verkko-oppimisympäristö, työpaikkasuomi, hyvä suomen kielen koulutus, suomea ulkomaalaisille, suomea maahanmuuttajille, opetusmetodit, työelämän kielikoulutus

Johanna Ekman

Kirjoittajana Johanna Ekman

Galimatiaksen ruotsin kielen vastuukouluttaja, suomen kielen kouluttaja, kouluttajien perehdyttäjä ja oppimisympäristöjen tehokäyttäjä.

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all