<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Små saker med stor betydelse – vänner som är bra att känna

Kirjoittanut: Ekman Johanna / 6.11.2018 10:16

I somras hade jag den möjligheten att få tillbringa några semesterdagar tillsammans med en norrman och en dansk. ”Vi talar ju så gott som samma språk alla tre”, tänkte jag, ”missförstånd blir det knappast”.

Saaristo

Vi åkte ut till stugan för jag ville ju gärna låta mina nordiska gäster njuta av den finska skärgårdens lugn och ro. Jag kunde inte föreställa mig att både norrmannen och dansken skulle anse att tystnaden vid havet var så rolig! Tydligen var det också väldigt kul då min mobil föll i vattnet. Tag det roligt, sa mina gäster. Lagom roligt, tyckte jag. Norrmannen ansåg dessutom att episoden var litt artig och jag undrade i mitt stilla sinne om jag borde slänga mer grejer i havet – man vill ju liksom gärna vara artig mot sina gäster. Förstås lät jag bli och tog däremot fram metspön med förslag om att försöka fiska några abborrar till middag. Det tyckte mina gäster var en utmärkt idé - nu gällde det bara att hitta en orm att sätta på kroken. Eftersom jag lider av ormskräck blev detta helt enkelt för mycket för mig: jag önskade mina gäster trevlig semester och lämnade dem förbryllade på bryggan. *)

De skandinaviska språken (svenska, danska och norska) är nära besläktade med varandra och har ett gemensamt ursprung i urnordiskan. Även om det finns skillnader språken emellan som har uppstått under tidens gång, förstår vi oftast varandra rätt så bra. Skriftspråken skiljer sig på en del punkter och speciellt danskans uttal låter annorlunda i svenskens öron i och med att danskarna reducerar vissa ljud, uttalar vokaler på ett avvikande sätt och sätter in en stöt, ett slags stopp, i vissa ord. Missförstånd kan däremot förekomma på grund av så kallade falska vänner, dvs. ord som är förvillande lika i olika språk då det gäller uttal eller stavning, men som har annorlunda betydelse i de olika språken. Falska vänner kan uppstå då ord med en viss betydelse lånas från ett språk till ett annat. Det ursprungliga språkuttryckets betydelseomfång minskar, blir större eller förändras för att fylla ett tomrum i målspråket. Ibland handlar det om att vi hör något som låter bekant och försöker förstå vad ordet betyder. T.ex. finskans makkara (korv) kan få oss att tänka på svenskans macka. Falska vänner är alltså bra att lära känna för att undvika onödiga missförstånd.

 *) Svenskans rolig betyder lugn, stillsam på norska och danska. Då norrmän använder ordet artig anser hen att någon/något är komiskt. Orm på danska och norska är det djur som heter mask på svenska och brygga på danska betyder bro på svenska. Semester på danska och norska – och på många andra språk – betyder termin på svenska.

Tips för samarbete i Norden:

Falska vänner

 

Aiheet: ruotsin kieli, svenska, skandinaaviska, ruotsalaisuuden päivä

Ekman Johanna

Kirjoittajana Ekman Johanna

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all