<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Prat om småprat på distans

Kirjoittanut: Ekman Johanna / 3.8.2020 7:30

Världen har förändrats på grund av coronaepidemin och möteskulturen även så. Oavsett hur länge vi måste undvika fysiska kontakter: de digitala mötena är här för att stanna.


digitala möten är här för att stanna

Svensk möteskultur beskrivs ofta som informell med betoning på småprat, diskussion och konsensus. Ett svenskt möte inleds inte med att gå rakt på sak och genast börja behandla punkt nummer ett på agendan. Först diskuterar man om hur alla har det och vad som är på gång i mötesdeltagarnas liv för tillfället. Gruppdelaktighet, gruppansvar och sammanhållning är viktigt för fungerande samarbete och lyckade projekt. Förutom småpratet är det också viktigt att alla får vara med under mötet och att alla ÄR med. En svensk sitter inte moltyst under ett möte utan hen visar sitt intresse och att hen lyssnar t.ex. genom att använda interjektioner (jaha, nähä, oj då! etc.), instämmande ljud (mm) och kroppsspråk (t.ex. nickar).  

Instruktioner om effektiva distansmöten betonar oftast det motsatta. Ett lyckat möte har en utförlig planering och en klar agenda. Mötet ska hållas kort och ”onödigt” småprat faller bort. Mötesdeltagarna bör stänga av mikrofonen då de inte pratar för att inte behöva lyssna på varandras harklande, snörvlande, knappande på tangentbordet eller diverse andra bakgrundsljud. Att lyssna aktivt och visa sitt intresse är därmed uteslutet. Ett vanligt tips är också att ha tydliga roller för varje mötesdeltagare, personligt ansvar i arbetsprocessen. Så gott som motsatsen till det stereotypiska svenska gruppansvaret.

Är med andra ord svenska distansmöten dömda att misslyckas? Nej, det är de inte. Det krävs egentligen inte så mycket för att uppnå lyckade distansmöten utan att avstå från den svenska samhörighetskänslan. Bra planering utesluter inte spontant småprat – man måste bara se till att planera in småpratet i agendan. Genom att börja mötet med en presentationsrunda där varje mötesdeltagare får berätta om något aktuellt i deras (arbets)liv stärks den emotionella kopplingen kollegor emellan och den fysiska distansen känns inte längre så lång. Användandet av kamera stärker också sammanhållningen och är att rekommendera speciellt då mötet inte har väldigt många mötesdeltagare. Tydliga roller och individuella ansvarsområden utesluter inte kollektivt ansvar och gruppdelaktighet. Det går utmärkt att t.ex. stanna upp efter varje enskilt inlägg och låta mötesdeltagarna uttrycka sin åsikt om frågan och säkerställa ett det råder enighet om ärendet. På möten med många deltagare kan man t.ex. reagera i chattrutan genom att posta en smiley eller tumme upp för att visa att man lyssnar och hänger med i diskussionen.

Vem vet, kanske övergången till distansmöten slutligen kan vara det bästa som hänt den svenska möteskulturen? Inte sällan hör man kommentarer om svenskarna som diskuterar i det oändliga utan att komma till saken och utan att fatta snabba beslut. Med en aktiv mötesledare som håller i trådarna på distansmötet och engagerar mötesdeltagarna kan kanske det stundom kritiserade svenska småpratet och den smått överbetonade gruppmentaliteten struktureras, effektiveras och leda till fantastiska arbetsprestationer.

Tips för lyckade  distansmöten   

Läs mer här.

Aiheet: distans, kokouskulttuuri, digitaaliset kokoukset, småprat, etäkokoukset, distansmöte, verkkokokoukset, verkko-opetus

Ekman Johanna

Kirjoittajana Ekman Johanna

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all