<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Kielen kehittymistä tukeva työyhteisö sitouttaa kansainvälistä osaajaa yritykseen

Kirjoittanut: Prauda Tiina / 15.3.2023 12:30

Ovatko työntekijänne taustoiltaan erikielisiä? Onko työyhteisössänne kielten käyttöön liittyviä haasteita? Miten työyhteisö voisi tukea kansainvälisen työntekijän suomen kielen kehittymistä?

Helsingin yliopiston Kielibuusti- ja Monikielistyvä työelämä -hankkeet ovat tutkineet aihetta ja todenneet, että monikulttuurisessa työyhteisössä yleisin haaste on kielitaito. Tutkimuksessaan he ovat jakaneet työyhteisön kansainväliset osaajat ja suomenkieliset työntekijät omiin kieliprofiileihin. Lisäksi on luotu konkreettisia tukikeinoja työpaikan ammatillisen kielen vuorovaikutustilanteisiin.

Multicultural group business people with folded hands, team leader concept finance graph chart diagram, world map background. Happy smiling corporate employees. Busy office lifestyle company executive


Monikulttuurinen työyhteisö

Monikulttuurinen työyhteisö on rikas eritoten, jos siellä kyetään mukauttamaan työtä ja hyödyntämään erilaisia toimintatapoja ja -keinoja. Näin saadaan kielitaustaltaan erilaisten työntekijöiden osaaminen parhaiten käyttöön. Eritaustaiset ihmiset tuovat mukanaan uudenlaisia ajattelumalleja ja näkemyksiä, jotka parhaimmillaan vaikuttavat positiivisesti yrityksen työskentelytapoihin, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Monikulttuurisessa työyhteisössä henkilöstön tyytyväisyys on usein korkea ja monikulttuurisuus voi vaikuttaa myönteisesti myös organisaation innovatiivisuuteen ja luovuuteen. Onnistuneessa monimuotoisuuden johtamisessa erilaisuutta käytetään voimavarana. Monikulttuurisen työyhteisön haasteista yleisimpiä ovat kielitaito, työskentelytavat ja viestintä (Sääski: Monikulttuurisen työyhteisön voimaravat, haasteet ja johtaminen/Metropolia AMK 2016).

 Miten kAnsainvälisen työntekijän suomen kielen taitoa voidaan tukea työyhteisössä?

Kieltä opitaan aidoissa vuorovaikutustilanteissa ja vaikka kielikoulutus on erittäin tärkeä osa oppimista, ei se yksin riitä. Oppiminen vie aikaa ja ympäristön tuen merkitys on suuri.

Työyhteisössä olisi hyvä selvittää mikä kansainvälisiä (kv.) työntekijöitä motivoi ja mikä ei. Mitkä asiat ovat heille tärkeitä, mitä he tarvitsevat? Minkälaisia oppijoita he ovat? Lisäksi olisi hyvä määrittää millainen työyhteisö haluaa olla, millaisia kieliä käytetään ja miten. Avoin keskustelu työpaikalla aiheesta voi auttaa kv. työntekijää sitoutumaan työyhteisöön.

Suomenkielinen työntekijä voi kysyä kv. työntekijältä esim. millainen on työtoverin suomen kielen taito, miten paljon hän on aiemmin kieltä opiskellut? Toivoisiko kollega, että voisi harjoitella suomen kielen käyttöä työpaikalla? Minkälaista tukea kollega toivoisi saavansa kielen oppimiseen?

Kv. työntekijä voi kysyä suomenkieliseltä esim. haluaako työkaveri käyttää englantia vai suomea kommunikoinnissa? Haluaako työkaveri auttaa suomen kielen käyttämisessä? Haluaisiko työkaveri selittää jotain kielenkäyttöön liittyviä asioita?

Hyvä, yhteinen päämäärä työyhteisössä on, että vuorovaikutus on mahdollisimman sujuvaa ja kaikkia huomioivaa. Näin ehkäistään tabuja ja ylimääräisten jännitteiden muodostumista.

Haluatko kouluttaa esimiehiäsi tukemaan työyhteisön suomen kielen oppijoita? Klikkaa alta ja täytä yhteydenottopyyntö.

Tilaa valmennus:  Miten tuen kv. osaajaa suomen kielen oppimisessa

Aiheet: kielikoulutus, suomen kieli, työpaikkasuomi, työpaikkaruotsi, kielen kehittymistä tukeva työyhteisö

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all