<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Kunnioittava kommunikaatio – synnytä hyvän virta

Kirjoittanut: Katja Bloigu / 23.8.2019 7:57

Sanat ovat valinta. Ei vain se, mitä puhutaan, vaan miten puhutaan, on tärkeää. Vaikeneminen on joskus kultaa ja kommunikaatio muita kunnioittaen on täyttä timanttia.


Telakka rakentaa matkustajaristeilijää. Mikä on tämän organisaation tavoite? Johdon näkökulmasta se on saada alus valmiiksi asiakkaalle määräajan ja budjetin puitteissa. Voisi ajatella, että kaikkien työn tavoite on yhteinen - rakentaa laiva. Kuitenkin yksi osasto hitsaa palkkeja ja toinen leikkaa ikkuna- ja oviaukkoja. Kenelläkään ei ole välttämättä tietoa siitä, mitä toisella osastolla tapahtuu. Osastoja on kymmeniä, työntekijöitä satoja ja alihankkijoita lukuisia.  

kunnioittava kommunikaatioKaikki sitoutetaan rakentamaan yhteistä laivaa vain kommunikaation avulla. Laajassa kuvassa laivan rakennus kuvaa osuvasti nykyistä fragmentoitunutta yrityskulttuuria. Yrityksen osa-alueiden pirstaloituessa muun muassa monipolvisiksi alihankintaketjuiksi, käy niin että vastuiden rajat hämärtyvät. Tämä johtuu siitä, että kommunikaatio ei kulje. Monien menestyvien suomalaisyritysten tarinoissa muistetaan aina se, kuinka johtaja tuli työntekijöiden joukkoon, kysyi kuulumisia ja kehitysideoita ja kunnioitti heidän tekemäänsä työtä. Silloin jokainen halusi omalla osaamisellaan tehdä parhaansa menestyvän yrityksen eteen. Kunnioittavan kommunikaation teesit ovatkin: KKK; Kuuntele, kysy, kunnioita. Se ei tarkoita samaa mieltä olemista.

KKK luo hyvän virtaa ja se ei synny itsestään. Useimmat ongelmat suomalaisilla työpaikoilla johtuvat puutteellisesta kommunikaatiosta. On epätietoisuutta miksi tehdään asioita, tietokatkoksia, väärinkäsityksiä, rankaisemista ja loukatuksi tulemista. Tällainen työkulttuuri vain kasvattaa itseään, samoin tekee päätös kunnioittavasta kommunikaatiosta. Kyse on kaikkea muuta kuin pehmeistä arvoista.  Nykyisessä vaativassa liiketoimintaympäristössä tämä vaatii osaamista, viestintästrategiaa ja sen jalkauttamista, jokaiselle esimiehelle, jokaiselle osastolle. Se lähtee liikkeelle johdosta. Hyvä laskeutuu virtana organisaatiossa ylhäältä alaspäin, kaiken kokoisissa organisaatioissa. Jokainen haluaa antaa parastaan, kun hänelle annetaan mahdollisuus loistaa vahvuusalueellaan. Toiset K ja K ovat kannustamisen ja kiittäminen. Tämäkin on oltava ensisijaisesti kommunikatiivista, ei materiaa. Silloin jokainen kokee olevansa kuin -samassa laivassa- ja ottaa vastuuta tekemistään. Kunnioittavan kommunikaation ilmapiirin ylläpito on taas jokaisen yksittäisen työntekijän vastuulla. Jos kunnioittava kommunikaatio on yrityksen arvo, se vetää juuri tämänlaisia tekijöitä puoleensa.

Kommunikaatio alkaa ennen puhetta. Ensin syntyy kontakti, sitten luottamus. Tästä nousee kunnioitus. Lähtökohtana on ihmisen kohtaaminen ihmisyyden tasolla statuksesta riippumatta. Luottamuksen ilmapiirissä voi kertoa kunnioittavasti myös ikävät asiat. Tähän myös diplomatia perustuu. Kunnioittava kommunikaatio johtaa tuloksellisuuteen myös liike-elämässä.  Tämä kaikki on mahdollista vain avoimuuden ilmapiirissä. Menestystä voi myös saavuttaa kovemmilla keinoilla, silloin sivuvaikutuksena voi olla huonosti voivia ja organisaatiosta lähteviä ihmisiä sekä organisaation maineen kärsiminen. Tämä ei liene kenenkään tarkoitus. Kunnioittavan kommunikaation maine taas ulottuu myös asiakkaalle ja organisaatiosta ulospäin. Miten ihminen kohdataan, kun hän vierailee organisaatiossa?

Kunnioittavassa kommunikaatiossa ei ole kyse moraalista, hyvän ja pahan vastakkainasettelusta. Lähimmäisen rakkaus on yksinkertaisesti teknologia, luonnon laki. Se mitä jakaa, kasvaa. Kun jakaa kannustusta ja kunnioitusta, se lisääntyy.

Lue lisää

Galimatias julkaisee kaksiosaisen sarjan viestinnästä. Kirjoittajana on Galimatiaksen kouluttaja ja viestintäasiantuntija Katja Bloigu. Sarjan toinen osa monikulttuurisesta viestinnästä julkaistaan syyskuussa.
 

Aiheet: viestintä, communication, sitouttaminen, kunnioittava kommunikaatio, hyvä johtaminen, hyvä ilmapiiri, hyvä työilmapiiri, kollegan arvostaminen, toimiva työyhteisö, parempi työyhteisö

Katja Bloigu

Kirjoittajana Katja Bloigu

Kirjoittaja on valmentaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all