<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

4 nykyaikaista tapaa toteuttaa kielikoulutusta yrityksille, osa 1

Kirjoittanut: Therese Söderman / 17.10.2023 9:53

Neljä nykyaikaista tapaa toteuttaa kielikoulutusta yrityksille,
osa 1: Monimuotokoulutus ja etäopetus

Yritykseltä tai organisaatiolta voi jäädä suuria liiketoiminta- tai työmahdollisuuksia huomiotta sen takia, että kielellinen ja kulttuurinen osaaminen on vaillinaista. Eri maissa menestyminen edellyttää paikallisten tapojen ja kielen hallintaa.
Kielen opiskeluun on monia tapoja. Mikä sopii organisaatiollenne parhaiten?
Tässä blogissa kerromme monimuotokoulutuksesta ja etäopetuksesta. Seuraavassa blogissamme aiheina ovat verkkokoulutuksen ja teemakoulutuksen hyödyt.

iStock-1363841705 (1)

Monimuotokoulutus kehittää sekä kielen suullista että kirjallista kielitaitoa

Monimuotokoulutus (blended learning) on yhdistelmä etäopiskelua ja lähiopetusta. Osa kurssista suoritetaan lähiopetuksena tai etäopetuksena Teamsissä tai Zoomissa kouluttajan kanssa ja osa ohjattuna itseopiskeluna. Ohjattu etäopiskelu tarkoittaa, että osallistujat opiskelevat työelämän kieltä ajasta ja paikasta riippumatta. He voivat harjoittaa esimerkiksi oman alan ammattisanastoa, kirjoittaa sähköposteja tai lyhyitä raportteja, joita kouluttaja korjaa ja kommentoi sekä opastaa tekstin sujuvoittamiseen. Näin lähiopetuksessa ei käytetä aikaa harjoituksiin ja toimintoihin, jotka voi itsenäisesti suorittaa etänä. Oppimisympäristön avulla työmatkalla oleva työntekijä pysyy kartalla poissaolostaan huolimatta. Ohjattu itseopiskelu toimii hyvin niille, jotka haluavat opiskella kirjallisen viestinnän taitoa, kun taas lähiopetuksessa tai Teamsissä harjoitellaan suullista viestintää, vaikka neuvottelutaitoja. Jokainen kurssi rakennetaan erikseen.

Etäopetus mahdollistaa opiskelun työmatkalla tai etäpisteellä

Etäopetus videoneuvottelun, käytännössä Teamsin tai Zoomin, välityksellä toteutettu koulutus sopii organisaatiolle, joissa tehdään etätöitä, tai joilla on toimipaikkoja ja työntekijöitä eri paikkakunnilla. Oppimismuoto on tullut jäädäkseen. Galimatiaksella oli paljon kokemusta etäopetuksesta jo ennen koronaa. Oppimistulokset ovat olleet hyviä, usein erinomaisia. Onnistunut etäopetus edellyttää, että kouluttaja hallitsee välineen käytön sujuvasti ja opiskelijalla on toimiva internetyhteys ja välineistö. Kouluttaja pystyy hyödyntämään alustaa myös pienryhmä-työskentelyssä suullisen kielitaidon edistämiseksi, jolloin jokainen pääsee ilmaisemaan itseään koulutuksen kielellä. Etäopetus sopii hyvin myös alemmille taitotasoille, edellyttäen, että osallistujilla on mieluiten tietokone tai tabletti käytössään. Puhelimen välityksellä Teams-opetus on haastavampaa ja voi vaikuttaa oppimistuloksiin. Ruotsin kouluttajamme kirjoitta etäopetuksesta näin.

Videoneuvottelun kautta toteutettuun kielikoulutukseen voi osallistua samanaikaisesti henkilöitä, vaikka Kuopiosta, Oulusta, Helsingistä ja ulkomailta. Kielikoulutus rajataan tietyn aihealueen tai ammattisanaston ympärille. Mahdollisimman monet työntekijät eri paikkakunnilta hyötyvät opetuksesta ja yhteistyöverkostoja vahvistetaan organisaation sisällä. Esimerkiksi teollisuudelle tai vaikka rahoitusalan ammattilaisille voidaan järjestää kielikoulutus, jossa käydään läpi vaativaa englannin kielen ammattisanastoa aihealueeseen erikoistuneen kielikouluttajan johdolla.

Lue lisää Galimatiaksen verkkosivuilta.

Vertaile eri kielikoulutusten hyötyjä

Aiheet: koulutus, kielikoulutus, monimuotokoulutus, sähköinen oppimisympäristö, etäopetus

Therese Söderman

Kirjoittajana Therese Söderman

Therese Söderman on Galimatias Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yrittäjä

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all