<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Helpota kansainvälisen osaajan sopeutumista yritykseenne

Kirjoittanut: Sophia Sironen / 1.2.2018 15:39

Suomi tarvitsee entistä enemmän kansainvälisiä osaajia. Koska suomalaiset työmarkkinat eivät enää tarjoa riittävästi osaajia, haku hyvistä osaajista on laajentunut EU:n ja ETA-maihin, ja jopa niiden ulkopuolelle.

Kauppalehden pääkirjoituksessa 29.1.2018 tästä työmarkkinoiden toimimattomuudesta todettiin, että ”Suomen työmarkkinat ovat liian kotikutoiset”. Tähän tarjottiin hyviä ehdotuksia miten markkinatilannetta tulisi muuttaa myös julkisella tasolla. Julkisella puolella toki tehdään muutoksia helpottamaan ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointia mm. huhtikuun alussa 2018 astuu voimaan startup-oleskelulupa, mikä helpottaa ja nopeuttaa lupahakuprosessia. Tästä uudistuksesta hyötyy etenkin ICT-alan yritykset, joissa työvoimapulaa on jopa kasvun esteenä. Sen alan rekrytoinnit monesti suuntaavat EU-alueen ulkopuolelle, rekrytointimaina mm. Intia ja Etelä-Korea. Siitä huolimatta sekä julkisen tahon että yritysten tulee panostaa enemmän siihen, että osaajia saadaan Suomeen ja etenkin myös pysymään työssä ja maassa. 

winter_in_finland

Rekrytoidessa tulee huomioida houkuttelemisen ja rekrytoinnin lisäksi myös ulkomaalaisen työntekijän sitouttaminen niin työpaikkaan kuin maahan. Kun oikea, kansainvälinen osaaja on palkattu, seuraava työ on tämän henkilön pitäminen työnantajan leivissä halutun ajan ja siten pienentämään rekrytointiriskiä.

Ulkomaalaisen työntekijän viihtymiseen vaikuttavat monet tekijät, mutta on selkeästi asioita, joita työnantaja voi tehdä edistämään työssä viihtymistä ja sitouttamista.Tehokkain tapa sitouttaa ulkomaalaiset työntekijät on ehdottomasti kulttuuri- ja kieliesteiden poistaminen. Kielen ja kulttuurin osaaminen ja ymmärtäminen auttavat ankkuroitumaan työhön ja Suomeen, ja näin luomaan pysyvyyttä.

Ohessa 8 konkreettista keinoa sitouttaa ulkomaalainen osaaja:

  1. Tarjoa relocation-tukea. Jos omat resurssit eivät riitä, niin tähän saa ulkopuolista apua. Katso esim.  yhteistyökumppanimme Finland Relocation Services'in relokaatiopalvelut. 
  2. Tarjoa työntekijöille tukea suomalaisen työyhteisön, työympäristön ja työkulttuurin osalta. Tähän löytyy ulkopuolisia koulutuksia, kuten Galimatiaksen työelämän avoimet koulutukset.
  3. Tarjoa suomen kielen koulutusta. Finnish for foreigners – koulutus voidaan toteuttaa yksityis- tai ryhmäopetuksena ja se on tehokas tapa sitouttaa. Nykyisin opetusta pystytään tarjoamaan myös etänä tai monimuotona, joten läsnäolo ei ole enää este koulutuksen toteutukselle. Galimatias järjestää sekä yrityskohtaisia että avoimia suomen kielen koulutuksia.
  4. Järjestä kulttuurivalmennusta sekä suomalaisille että ulkomaalaisille työntekijöille. Näin parannat työyhteisön yhteistykykyä. Myös englannin kielivalmennusta on hyvä tarjota suomalaisille työntekijöille esim. projektityöhön, tiimipalaverin vetämiseen. Kaikki nämä löytyvät Galimatiaksen tarjonnasta. 
  5. Tutustu myös perheeseen ja osallista heidät. Opit tuntemaan työntekijäsi ja hänen perhetaustansa paremmin. 
  6. Puolison työllistymispalvelut. Perheen viihtymiseen sekä pysymiseen maassa vaikuttaa myös puolison työllistyminen. Anna vinkkejä, ohjaa oikeisiin verkostoihin. Yksi väylä tähän on ohjata kotouttamisohjelmaan.
  7. Oma mentori voi olla hyvä tuki, kun esim. HR ei aina ehdi olla auttamassa. 
  8. Työpaikan tukiverkosto ja ulkopuoliset verkostot. Näissä voi saada vertaistukea ja apua käytännön asioihin. Facebookissa on virtuaaliryhmiä, joissa Suomeen muuttaneet keskustelevat, tutustuvat. Muita ryhmiä ovat mm. Internations, Meet up, jotka järjestävät yhteisiä iltoja ja tilaisuuksia.

Summa summarum: työntekijää ei siis kannata jättää yksin, vaan pitää voida tarjota apua ja ohjaa eteenpäin.

Tutustu ja jaa työntekijälle tietoa Galimatiaksen avoimista suomen puhekielen ja työelämän kursseista. Tästä pääset kevään 2018 koulutuskalenterissamme. Järjestämme koulutuksia Helsingissä, Turussa ja Tampereella. 

Haluatko perehtyä lisää relokaatiopalveluihin ja sitouttamiseen? Tilaa videotallenne aiheeseen liittyvästä webinaaristamme. Tehty yhteistyössä Finland Relocation Services Oy:n kanssa.  

TILAA WEBINAARITALLENNE

 

Aiheet: rekrytointi, sitouttaminen, finnish for foreigners, kansainvälinen osaaja, talent, suomen kieli ja työelämän kulttuuri

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all