<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Blended Learning: monimuotokoulutuksen plussat ja miinukset

Kirjoittanut: Sophia Sironen / 26.3.2018 17:49

Onko monimuoto-opetus oikea lähestymistapa organisaationne koulutusstrategiaan? Miten se voi tarjota parhaat puolensa? Tämä kirjoitus vastaa keskeisiin kysymyksiin liittyen monimuoto-oppimiseen organisaatiossa. 

Kaikkien oppimisen ja henkilöstön kehittämisen ammattilaisten on pohdittava eOppimisen ja työpaikalla tapahtuvan monimuotokoulutuksen hyviä ja huonoja puolia. Miten lähiopetuksen ja/tai itseohjautuvan oppimisen yhdistäminen hyödyttää oppijoita? Palveleeko oppimisteknologian yhdistäminen kasvokkain tehtyyn opetukseen ja/tai itseohjautuvaan oppimiseen opiskelijoita? Minkälaisia riskejä eri opetusmuodoissa on? Ohessa tarkastellaan lyhyesti monimuoto-opetuksen etuja ja riskejä.

blended_learning

Monimuoto-opetuksen plussat

+ Tarjoaa henkilökohtaisia oppimiskokemuksia

Lähiopetuksen ja teknologian yhdistäminen tarjoaa työntekijöille räätälöityjä harjoittelukokemuksia, joista he saavat yksilöllistä palautetta. Jos työntekijät painiskelevat tietyn koulutusaiheen parissa, he voivat joko käydä tutustumassa lisämateriaaliin verkko-oppimisympäristössä kuten Galimatiaksen OnEdu tai saada tarvitsemaansa apua kouluttajalta. He voivat myös hyödyntää erityisiä multimediatoimintoja, jotka palvelevat heidän tavoitteitaan. Esimerkiksi, jos työntekijät haluavat kehittää asiakaspalvelutaitojaan, he voivat kirjautua koulutusalustalle ja osallistua asiakaslähtöiseen skenaarioon tai simulointiin. Jos esim. myynti- tai tuotantopuolen työntekijät tarvitsevat lisätietoja tietystä tuotteesta ja sen ominaisuuksista, he pääsevät tuotteen demoihin ja opetusohjelmiin. Lähiopetuksessa istumisen sijaa työntekijät voivat itse valita omaa suorituskykyään ja osaamistaan parantavia oppimissisältöjä.

+ Tarjoaa jatkuvan pääsyn koulutusresursseihin

Monimuotokoulutus poistaa aika- ja sijaintirajoitukset. Jos työntekijä tekee etänä töitä ja haluaa brush-upia johonkin tuotetietoon, hän voi tehdä niin. Jos he ovat laskutusyksikössä ja heidän tulee tehdä esim. tuotepalautus, he voivat tutustua opetusohjelmaan minkä tahansa päätteen kautta. Kun online-koulutusresurssit ovat aina käytettävissä, oppijoiden ei enää tarvitse odottaa suunniteltua koulutusta. Jos luot online-keskustelufoorumin, oppijat voivat myös hyötyä työtovereidensa kokemuksista ja saada vertaisapua kysymyksiinsä myös kouluttajan poissa ollessa.

+ Seuraa työntekijöiden suorituskykyä ja osaamisen kehittämistä

Monimuoto-opiskelu tekee myös datan seurannasta nopeampaa ja kätevämpää. Tenttien sijaan käytetään välitöntä palautetta tarjoavaa online-arviointia. Lähes jokainen harjoittelu ja toiminta voidaan kytkeä seuraamaan työntekijöiden edistymistä ja taitojen kehittämistä alkaen heidän valintaohjelmasta aina heidän osallistumiseen verkkokeskusteluun. Organisaatiot saavat myös mahdollisuuden selvittää, mitkä toiminnot ovat tehokkaita ja mitä on muutettava päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

+ Koulutuskustannusten vähentäminen

Monet organisaatiot päätyvät valitsemaan monimuotokoulutuksen kustannussäästöjen perustella. Työntekijät, jotka opiskelevat silloin kun se työjärjestelyjen puitteessa on mahdollista, eivät käytä työhön suunnattuja resursseja opiskeluun. Esim. kielikoulutuksissa voidaan hyvin soveltaa monimuoto-opetusta. Monimuotokoulutuksen avulla voidaan tehostaa koulutusprosessia, koska se ei vaadi yhtä paljon aikaa kuin perinteinen koulutusmalli. Joissakin tapauksissa kouluttajien ei tarvitse olla läsnä kun käytetään virtuaaliopetusta, eikä organisaation tarvitse silloin vuokrata tai varata koulutustilaa. Lisäksi verkossa olevia kursseja ja materiaaleja voidaan päivittää säännöllisesti ja laajentaa tehokkaasti eikä painettuja materiaaleja tarvita.

Monimuotokoulutuksen miinuksia

-  Oppimisvälineiden tehoton käyttö voi hukata resursseja

Jos kouluttajat ja työntekijät eivät tiedä oppimistekniikan käytöstä riittävästi, ei organisaatio todennäköisesti saavuta parhaita tuloksia. Jos käyttää epäluotettavia tai ominaisuuksiltaan puutteellisia oppimisteknologian työkaluja, se voi loppujen lopuksi vain tuhlata resursseja. Siksi on ratkaisevan tärkeää löytää oikeat työkalut ennen monimuotokoulutuksen aloittamista. Määritä, mitkä laitteet ja ohjelmat aikovat vastata organisaationne tarpeita ja mitkä sopivat koulutusbudjettiinne.

-  Opiskelijoilla on oltava perustiedot tekniikasta tai ainakin halu oppia

Lähes kaikki verkko-oppimisympäristöt kohtaavat ainakin yhden oppijan, joka epäilee uutta opetusmuotoa. On myös niitä, jotka eivät ehkä tunne tekniikkaa ja joilla on jyrkkä oppimiskäyrä edessä. Organisaatiolla tuleekin olla mahdollisuus tukea oppijoita riittävästi tekniikan käytössä ja motivoida mahdollisia vastarannan kiiskejä. On myös tärkeää luoda teknologian arvoja ja todellisia etuja korostava oppimisympäristö. Ennen koulutusta voi perustaa esim. työpajoja, joihin työntekijät voivat osallistua oppiakseen mahdollisimman paljon uudesta koulutusohjelmasta ja ottaa käyttöön opiskelun yhteydessä säännöllisesti käytettävien laitteiden ominaisuuksia.  

-  Korkean teknologian käyttöönotto ja ylläpitokustannukset

Oppimistekniikan hankkiminen monimuoto-oppimista varten, kuten laitteisiin ja infrastruktuuriin investoiminen, voi olla kallista. Tämä pätee erityisesti, jos organisaatiossa suuri määrä työntekijöitä ja/tai useita osastoja. Tulee kuitenkin muistaa, että nämä ovat vain lyhyen aikavälin kuluja ja että todennäköisesti organisaationne säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Vaikka maksettavaksi tulisi nimellinen, kuukausittainen ylläpitomaksu, saa organisaatio silti monenlaisia etuja, joita monimuotoon perustuva oppimisstrategia tarjoaa.

Lähde: Blended Learning Advantages and Disadvantages in Corporate Training by Christopher Pappas from eLearning Company. 

 

Haluatko tietää monimuotokoulutuksen eduista kielikoulutusten osalta? Lataa tästä painikkeesta vertailumme. 

Kielikoulutusten_hyötyjä

 

Aiheet: monimuotokoulutus, monimuoto-opetus, verkko-oppimisympäristö

Sophia Sironen

Kirjoittajana Sophia Sironen

Autan yritysasiakkaita heidän kieli-, viestintä- ja kansainvälisyyteen liittyvissä valmennusasioissa. Erityisosaamiseni: kansainväliset markkinat ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen uusilla markkina-alueilla.

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all