<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Kielitaidon osaamiskartoitus kohdennetun osaamisen avaimena

Kirjoittanut: Susanna Hart / 30.5.2017 10:51

Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus koko työväestöstä tulee kasvamaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Yritysten ja organisaatioiden täytyy jatkossa panostaa entistä enemmän siihen, että äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea puhuvat työntekijät saavat kohdennettua apua ja koulutusta, jotta työssä vaadittava kielitaito voisi kehittyä. Jotta työntekijät saisivat tarvittavaa koulutusta, on ensin kyettävä määrittelemään tehtävissä vaadittava kielitaito. Näin syntyy kielitaidon osaamiskartoitus.

kielitaidon osaamiskartoitus

ALTE (Accociation of Language Testers in Europe) on julkaisut eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvat työtehtäviin liittyvät kriteerit, joista voi nähdä, millaisia työtehtäviä eri kielitaidon tasoilla pystytään hoitamaan. Esimerkiksi yleisesti palvelualoilla riittävänä pidettävällä B1-tasolla työntekijä pystyy kommunikoimaan seuraavanlaisia asioita:

 “CAN greet a visitor and engage in a limited conversation for a short period of time, for example enquiring about a visitor's journey, hotel etc.

CAN deal with predictable requests from a visitor, for example 'Can you arrange a taxi for the airport?'

CAN take a routine order, provided that this is restricted to matters such as quantity, delivery date, etc.

CAN offer advice to clients within own job area on simple matters (e.g. 'This model will give you better copies, but it is more expensive').”

Kriteerit ovat hyvin vahvasti käytäntöön liittyvät ja osaamisperusteiset. Tästä voit lukea lisää julkaisusta. Näiden yleisten kriteerien pohjalta voidaan luoda tehtäväkohtaiset kielitaidon määrittelyt ja edelleen tarkoituksenmukaiset kielitestit ja edelleen kouluttaa työntekijöille juuri kyseisissä työtehtävissä tarvittavaa kielitaitoa.

Ammatillisesti suuntautunutta kielikoulutusta on tarjolla niukanlaisesti, joten useimmiten yritykset tilaavat nämä palvelut räätälöitynä yksityiseltä koulutusyhtiöltä. Se vaatii toki panostusta ja investointeja, mutta lopputuloksena saadaan omassa työssään suomen kielellä menestyviä työntekijöitä, jotka integroituvat vahvemmin ja syvemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Galimatiaksessa olemme aina valmiina palvelemaan kielikoulutukseen liittyvissä asioissa. Olemme laatineet oppaan yrityskoulutuksen ostamiseen. Lataa ja hyödynnä vinkit omassa arjessasi.

Lataa tarkistuslista koulutuksen ostamiseen

Aiheet: kielikoulutus, kielitestit

Susanna Hart

Kirjoittajana Susanna Hart

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all