<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Toteuta kansainvälinen markkinointistrategia monikielisenä - 3 hyvää syytä

Kirjoittanut: Sophia Sironen / 6.3.2018 13:31

Teknologian ja digitalisaation myötä yhä useammat yritykset – ei vain isot, vaan myös pienet ja keskisuuret – voivat vaivattomasti harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa. Tavaroita ja palveluja voi helposti markkinoida globaalisti, eri ostajille ympäri maailman. Kansainvälistä markkinointia edesauttavat markkinoinnin digitalisoituminen sekä sosiaalisen median kanavat, jolloin oma ostajakunta niin BtoC- kuin BtoB-myynnissä tavoitetaan entistä paremmin.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa on kuitenkin haasteena se, että englannilla ei voi markkinoida kaikkialla, kaikille. Vaikka Internetin sisällöistä yli 55 % on englanniksi, luo se markkinoijille haasteita kommunikoida kohdeyleisön äidinkielellä. Etenkin kehittyvillä markkinoilla, englanti ei aina ole bisneskieli. Englantia äidinkielenään puhuu vain 360 miljoonaa ihmistä eli liki 7,3 miljardia maailman väestöstä puhuu jotain muuta kieltä.

Businessman drawing a plan showing marketing terms on blue background.jpeg

On totta, että monet ihmiset maailmassa opiskelevat englantia, ja että sitä usein kutsutaan liiketoiminnan kieleksi. Silti englannin kielen osaamisen taso vaihtelee suuresti eri puolilla maailmaa.

Esimerkiksi keskeisillä kasvumarkkinoilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa, jossa englannin kielen taito on hyvin alhainen, on välttämätöntä kyetä kommunikoimaan – suullisesti sekä kirjallisesti - espanjaksi ja portugaliksi menestyvän liiketoiminnan harjoittamiseksi.

Tässä markkinoijille kolme keskeistä syytä tarjota sisältöä useilla kielillä osana kansainvälistä markkinointistrategiaa:

1. Googlen hakurajapinta on saatavilla yli 130 kielellä

Google tietää kielen merkityksen hakutavoitteiden kannalta ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden löytää hakutuloksia sisällöstä, joka on kirjoitettu omalla äidinkielellä.

Mitä tämä tarkoittaa online-markkinointistrategian ja SEOn kannalta? Yksinkertaisesti sitä, että jos et tarjoa kansainvälisille kävijöille verkko- ja mobiilisisältöä heidän kielellään, yrityksenne sivuja ei yksinkertaisesti sisällytetä Googlen hakutuloksiin.

Jos käyttää Googlen ja muiden hakukoneiden lisäksi sosiaalista mediaa liikenteen, myynnin ja tunnettuuden lisäämiseksi, sisällön ja viestien tarjoaminen yleisön valitsemalla kielellä tuottaa aina parempia tuloksia. Osaamalla kohdeyleisön kieltä pääsee myös osaksi sosiaalisten keskustelujen maailmanlaajuista verkostoa, joka vallitsee kansainvälisillä markkinoilla (social listening).

2. Asiakkaat reagoivat myönteisemmin sisältöön, joka on tuotettu heidän äidinkielellään

Euroopan unionin maissa tehdyssä tutkimuksessa alle puolet kaikista vastaajista ilmoitti ostavansa tuotteita ja palveluita muilla kielillä kuin omalla äidinkielellään. Tutkimuksesta selvisi, että yhdeksän kymmenestä internetin käyttäjästä käy verkkosivuilla aina omalla kielellään, jos kielivaihtoehtoja on tarjolla.

Vaikka monet eurooppalaiset ovat monikielisiä, vastaajat ilmaisivat haluavansa ostaa ehdottomasti omalla äidinkielellään, ja vain heikko enemmistö (53 %) hyväksyisi verkkosivuston englanninkielisen version, jos kielivaihtoehtoa omalla kielellä ei olisi saatavilla.

Tämä sama äidinkielen suosiminen näkyy maailmanlaajuisesti. Toinen tutkimus, joka teetettiin yli 2 400 kuluttajalle kahdeksassa eri maassa, liittyi heidän käyttäytymiseen ja mieltymyksiin verkkosivujen vierailuissa ja hankinnoissa. Tutkimuksen mukaan

  • 72,1 % vastaajista kertoi käyttävänsä aikaa verkkosivuilla joko eniten tai kokonaan omalla kielellä.
  • 56,2 % vastaajista sanoi olevansa valmis maksamaan enemmän, jos yritys, jonka kanssa he ovat tekemisissä, on valmis antamaan heille tietoja omalla kielellä.

Toisin sanoen yli puolet tässä tutkimuksessa olevista vastaajista ilmoitti olevansa valmis maksamaan enemmän tavaroista ja palveluista, jos yritys kommunikoi heidän kanssaan vastaajan omalla äidinkielellä.

3. Vähennä väärinymmärretyksi tulemisen riskiä

Vaikka monet ostajat osaavat englantia, on silti ymmärrettävää, että esimerkiksi isoimmissa, arvokkaimmissa hankinnoissa halutaan puhua ostajan kieltä, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki sanottu on ymmärretty oikein. 

Joten jos luo kansainvälisen markkinointistrategian ja se pohjautuu ainoastaan englantiin, on vaarana, että ne, joiden englannin kielen taso ei ole riittävän korkealla, jättävät ostamatta halutessaan välttää väärinymmärryksen riskin.

Lopuksi on todettava, että kielen rooli on noussut keskeiseksi tekijäksi viestinnän tehokkuudessa digitaalisessa ajassamme, jossa ihmiset voivat kerätä verkosta haluamansa tiedon milloin tahansa.

Digimarkkinoijat, jotka pyrkivät maailmanlaajuisille markkinoille, joutuvat kohtaamaan sen tosiasian, että suurin osa kansainvälisestä ostajakunnasta ei puhu englantia, ja monet heistä, jotka osaavatkin, etsivät siitä huolimatta tietoa omalla äidinkielellään. Tarjoamalla kohderyhmän kielillä olevaa sisältöä, osana kansainvälistä markkinointitoimintaa, näkyy tuloksia muutenkin kuin kasvavina käyntilukuina verkkosivustolla. Monikielinen markkinointi – myynnin ja asiakaspalvelun lisäksi - luo paremman asiakaskokemuksen ja pysyvämpiä asiakassuhteita sekä edistää yrityksen kasvua kansainvälisillä markkinoilla.

Lähde: 3 Reasons You Need a Multilingual, International Marketing Strategy, Georgy Levy. 11.06.2015

Haluatko kuulla lisää kansainvälisestä digimarkkinoinnista ja kielen sekä kulttuurin merkityksestä markkinoinnissa? Tilaa tallenne aiemmin järjestetystä webinaaristamme. 

TILAA WEBINAARITALLENNE

Markkinoija, haluatko sparrausta kohdeyleisösi kielellä?Järjestämme markkinoinnin näkökulmasta yrityskohtaisia kieli- ja kulttuurivalmennuksia. Kielitarjonnassa mm. espanja, venäjä, portugali, kiina. Ota minuun yhteyttä niin suunnitellaan sinulle tai tiimillesi kansainväliseen markkinointiin sopiva koulutuskokonaisuus. 

Aiheet: markkinointi, kansainväliset markkinat, kieli

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all