<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Galimatias Blog

Kulttuurin aito ymmärrys tuo menestystä kansainväliseen liiketoimintaan

Kirjoittanut: Sophia Sironen / 26.2.2018 8:15

Maailmassa ei ole olemassa kaikille yhteistä kulttuuria ja globalisaatiosta huolimatta, suunta on ollut päinvastainen. Kulttuuriseterot tulevat pikemmin kasvamaan kuin yhtenäistymään. Kulttuurikehityksen voidaan olettaa menevän vähemmän yhtenäiseen kulttuuriin, ja siten yhteistyö ja kulttuurien välinen ymmärrys nousevat erityisen tärkeiksi. 

Jotta kansainvälisillä markkinoilla olisi mahdollisuus menestyä, kulttuurin merkityksen ymmärtäminen liike-elämässä on keskeistä. Kulttuurin konteksti vaikuttaa siihen, kuinka liiketoimintaa tulee harjoittaa. Kuten mikä tahansa näkökanta liike-elämään, myös kulttuuriymmärrys luo uskottavuutta, edistää liikearvoa, inspiroi työvoimaa ja auttaa yrityksiä luomaan parempia asiakaskokemuksia. Kulttuuri vaikuttaa tapaan luoda ja ylläpitää suhteita, työvoiman valintaan, kokouksiin, johtamistapaa ja tiimityöskentelyyn. Kulttuurisen vaikutuksen ymmärtäminen heijastuu suoraan yrityksen tuloksiin.

Kulttuuri liike-elämässä

Geert Hofstede määrittelee kulttuurin merkityksen olevan "mielen kollektiivista ohjelmointia, joka erottaa eri kategorioiden jäsenet toisistaan". Hofstede on hollantilainen sosiaalipsykologian tohtori ja emeritusprofessori sekä yksi maailman tunnetuimmista kulttuuritutkijoista. Hän on opettanut kansainvälistä johtamista ja organisaatioiden antropologiaa sekä toiminut konsulttina useissa eri kansainvälisesti tunnetuissa yhtiöissä. Hän on luonut mm. 4-D-mallin, jota on myöhemmin täydennetty uusilla kulttuurillisilla dimensioilla, nykyisin Hofsteden 6-D-malli.

Hofsteden tutkimukset ovat osoittaneet, että kansalliset kulttuurit eroavat toisistaan pääasiassa tiedostamattomalla tasolla eli arvoissa. Arvot ovat kansallisen kulttuurin ydin. Koska arvot muotoutuvat jo lapsuudessa, ne pysyvät suhteellisen vakaina ja samoina läpi elämän. Kansallisten arvojen muutos vaatii useamman sukupolvenvaihdoksen. Symbolit, sankarit ja rituaalit voivat kuitenkin muuttua ympärillämme, jättäen arvot koskemattomaksi. Arvojen pysyessä muuttumattomana, maiden väliset kulttuuriset erot pysyvät suhteellisen samoina vuosisadoista toiseen. Liike-elämää ei voi erottaa ihmisistä, joten sitä ei voi erottaa myöskään heidän kulttuurillisesta ympäristöstä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja täten myös kulttuuri on osa bisnestä. Liiketoiminta ei ole vain kaupallinen tapahtuma vaan myös sosiaalis-taloudellinen tapahtuma.

Tilaa itsellesi webinaaritallenne, jossa keskustelimme yhdessä Hofstede Insightsin Merita Vilénin kanssa kulttuurieroista ja niiden vaikutuksista kansainväliseen myyntiin sekä yhteistyöhön, vieraan kielen osaamisen tärkeydestä. Esimerkkimaina Yhdysvallat sekä Iso-Britanniaa. Webinaaritallenteen kesto 32 min. 

TILAA WEBINAARITALLENNE

Aiheet: kulttuuri, kielitaito, kansainväliset markkinat

Galimatias

Galimatias on vuonna 1996 perustettu valmennusyritys, joka tarjoaa palveluja yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle.

Syötä sähköpostisi ja saat tiedon uusista julkaistavista artikkeleistamme

Viimeisimmät

Aiheittain

see all