<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Teema- tai tasovalmennus

Mitä on teemavalmennus?

Teemavalmennus on tiettyyn aiheeseen kohdennettu intensiivinen opeteltavan kielen täsmäkoulutus, jossa on vähintään kaksi koulutus-päivää, joita edeltää ennakkotehtävä ja joiden välissä on ohjattu itsenäinen välitehtävä. Koulutus voi sisältää esim. asiakaspalveluun, rahoitukseen, juridiikkaan, hematologiaan tai vaikka hygieniaosaamiseen liittyvää terminologiaa ja fraseologiaa ja niiden harjoittamista. Teemavalmennus voidaan suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa tai se voidaan toteuttaa Galimatiaksen ehdotuksen mukaisesti. Teemavalmennuksessa opiskelijat ilmoittautuvat koulutukseen, jossa koulutuksen taitotaso on usein ennalta määritelty.

iStock-1129413088

”Erityisen hyvää oli kurssimateriaalin sisältö ja aihealueet, josta keskustelua käytiin.
Sisältö oli laadittu erinomaisesti täsmäaiheeseen, joka koski kaikkia, vaikka osallistujat eivät olleet homogeenisesti samoista työtehtävistä.”
”Kurssin teema oli ajankohtainen ja sopi juuri tarpeeseen. Siinä opitut asiat tulevat käyttöön työelämässä ihan lähitulevaisuudessa.”

Tasovalmennus perustuu homogeenisiin koulutusryhmiin

Kun kielitaitoa halutaan kehittää pitkäjännitteisesti, on hyvä toteuttaa se mahdollisimman homogeenisen ryhmän kanssa. Tällöin kielikoulutukseen osallistujien lähtötaso testataan ennakkoon ja opiskelijat jaetaan tason mukaisiin pienryhmiin. Pitkäkestoinen, ylläpitävä kieli- koulutus voi olla esim. 90 min/vko ja opiskelu voidaan jakaa kevät- ja syyslukukauteen. Lähitapaamiset voivat olla joko kasvokkain tai etänä (Ms Teams, Zoom tmv). ja niissä harjoitellaan suullista kielitaitoa ja ääntämistä. Tapaamisten välissä on kotitehtävänä itsenäisiä ohjattuja harjoituksia, joihin palataan seuraavan tapaamisen aikana. Tasovalmennukseen on mahdollisuus yhdistää Galimatiaksen OnEdu-oppimisalusta, jolloin kaikki koulutuksen aikainen materiaali on tallessa pilvessä ja siihen on helppo palata tarvittaessa. Tai jos ei pääse johonkin viikkotapaamiseen osallistumaan, on mahdollista katsoa tapaamisen materiaali ja annetut harjoituksset OnEdusta.

iStock-875669232

”Olin aluksi skeptinen, hyödynkö mitään koulutuksesta, mutta onneksi olin väärässä.
Koulutus vastasi B1-B2-tasoja ja tuli myös haastetta, uusia sanoja sanavarastoon ja uutta oppia.
Englannin opettaja on todella hyvä. Tämän perusteella suosittelen tätä kollegoillekin, jotka ovat varmasti yhtä skeptisiä.”

Jätä yhteystietosi tässä ja olemme yhteydessä. Katsotaan yhdessä, miten kielikoulutuspalvelut voivat tehostaa yrityksenne toimintaa.