<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Lähi-, etä-, monimuoto vai hybridivalmennus?

Lähiopetus voi toteutua yrityksen tai Galimatiaksen toimitiloissa

Lähiopetus tapahtuu fyysisesti jaetussa tilassa, jossa opettaja ja opiskelijat ovat lähekkäin. Lähiopetus voi olla luento, ryhmätyöskentely, porinapiiri tai ylläpitävä kielikoulutus. Koulutus voidaan toteuttaa yrityksen omissa tiloissa tai Galimatiaksen tiloissa. Ryhmäytyminen onnistuu parhaiten lähiopetuksessa. Suositamme lähiopetusta maksimissaan 8 hengen ryhmille.

iStock-1039533386

”Kurssin aikana käytiin läpi kaikkia toivomiani osa-alueita, saimme paljon hyviä vinkkejä kielenkäyttöön ja uutta, tarpeellista sanastoa.
Roolileikkeihin ja aitoihin tilanteisiin/kysymyksiin perustuvat tehtävät olivat todella toimivia.”

Etäopetuksen suosio on kasvanut 

Etäopetus tapahtuu verkon kautta videotapaamisella tai ohjattuna itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisalustaa hyödyntäen. Etäopetuksessa kouluttaja ja opiskelijat eivät ole samassa fyysisessä tilassa, mikä mahdollistaa osallistumisen paikasta riippumatta. Opiskeluun tarvitaan tietokone tai tabletti sekä hyvä verkkoyhteys. Etäopetuksessa on erilaisia vaihtoehtoja oppimiselle, esim. Ms Teams ja Zoom mahdollistavat myös pienryhmätyöskentelyn. Etäopetus on parhaimmillaan erittäin monipuolinen koulutus, joka ei vaadi opiskelijoiden tai kouluttajan siirtymistä paikasta toiseen eikä myöskään tilavarauksia.

iStock-1279977836

”Ryhmäkoko oli sopiva etäopiskeluun. Pärjättiin hienosti, kun piti siirtyä Teamsiin.”
”Teams toimi yllättävän hyvin opetuksessa.”

Monimuotokoulutus

Monimuotototeutuksessa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Usein se koostuu videotapaamisista tai lähiopetuksesta sekä itsenäisestä ohjatusta etätyöstä. Monimuotoikoulutus on hyvä vaihtoehto henkilölle, joka haluaa opiskella itsenäisesti ja hyötyä kuitenkin kouluttajan tuesta. Koulutusmuoto mahdollistaa myös kirjallisen tuottamisen harjoittamista itsenäisesti niin, että siitä saa henkilökohtaista palautetta kouluttajalta sekä myös vinkkejä tekstin sujuvoittamiseen. Etätehtävissä toistuvat virheet voidaan käsitellä yhdessä lähi- tai kontaktietätapaamisessa.

iStock-1171780928

”Opettaja on loistava. Hän sai minutkin rentoutumaan tunneilla,
hän oli kannustava ja antoi hyvää palautetta etäviikon tuotoksista.”

Hybridikoulutus

Hybridikoulutuksessa osa ryhmästä osallistuu lähiopetukseen fyysisesti samassa tilassa, osa etänä verkon kautta. Hybridikoulutus vaatii usein videoneuvottelujärjestelmän. Hybridikoulutus sopii työyhteisölle, jossa on etätyömahdollisuus ja näin etätyöpäivänäkin voi olla mukana koulutuksessa, ainakin passiivisesti.

iStock-1363841705

”Kouluttaja sai aikaan rennon ilmapiirin, hän huomioi hyvin myös etänä opiskelevat.
Kaikki uskalsivat puhua ja olivat tunneilla aktiivisia.”

Jätä yhteystietosi tässä ja olemme yhteydessä. Katsotaan yhdessä, miten kielikoulutuspalvelut voivat tehostaa yrityksenne toimintaa.