<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Yksilö-, pari- tai pienryhmäopetus

Miksi yksilöopetus?

Yksilöopetus on tulosten kannalta tehokkain, täysin henkilökohtaistettu oppimisen muoto. Se mahdollistaa joustavan opetusaikataulun ja opetus onnistuu joko kasvokkain tai verkon välityksellä. Yksityisvalmentaja voi täysin keskittyä opiskelijan vahvuuksiin, tarpeisiin ja taitoihin. Opiskelija kohdataan yksilönä ja kouluttaja on täysin opiskelijaa varten ja opiskelijan tukena. Yksityisvalmennus mahdollistaa myös opiskelijan tarpeisiin sopivien pedagogisten menetelmien kokeilun ja käytön.

iStock-1394165009

”Kurssi oli erittäin hyvä, vastasi täysin omia tarpeitani. Pidin myös kouluttajan opetustyylistä todella paljon.”

Mikä on pariopetus?

Pariopetus soveltuu erinomaisesti samaa työtä tekeville, kuten saman kielitaitotason omaavat työpari. Pariopetus on tiimityöskentelyä, jossa molemmilla osallistujilla on samat koulutustarpeet ja -tavoitteet. Kouluttajan johdolla ja osanottajien ehdoilla edetään ja etukäteissuunnitelmaa voidaan muuttaa tarvittaessa hyvinkin spontaanisti. Vaikka osallistujien taustat ja koulutus voivat olla hyvin erilaisia, koulutuksen aikana löydetään oppimiselle yhteinen sävel ja motivaatio.

Pariopetuksessa voidaan erilaisia dialogiharjoituksia tehdä työparin kanssa ja näin harjoitella mm. ääntämisen kehittymistä. Myös pariopetuksen toteutus voi olla joustavaa ja lähi- tai etäopetusta.

iStock-905715658

”Minä ja kollegamme jaamme samat kielikoulutustarpeet ja löysimme kouluttajan kanssa heti yhteisen sävelen. Hän on erittäin hyvä ja kannustava.
Hän tuo tunneille ajantasaista ja mielenkiintoista oppimateriaalia. Se on ollut osuvaa ja juuri meidän tarpeisiimme.”

Mikä on hyvä ryhmäkoko?

Ryhmäkoon kasvaessa opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksen määrä ja intensiteetti vähenee. Tällöin opiskelijan on helppo jäädä taustalle ja olla passiivinen. Pieni ryhmäkoko on siis etu ja takaa hyvät oppimistulokset. Galimatiaksessa suositamme maksimissaan 8 hengen homogeenisia kieliryhmiä. Ryhmälle laaditaan sen tasoa ja tarpeita vastaava kurssisuunnitelma sekä osallistujille parhaiten sopiva aikataulu. Opetus toteutetaan joko tason mukaisissa ryhmissä tai tehtävien mukaisissa ryhmissä.

iStock-1344709376

”Ryhmäkoko oli hyvä, ei liian suuri.”
”Ryhmäkoko oli juuri sopiva etäopiskeluun.”

Jätä yhteystietosi tässä ja olemme yhteydessä. Katsotaan yhdessä, miten kielikoulutuspalvelut voivat tehostaa yrityksenne toimintaa.