<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Työpaikkasuomi ja -ruotsi

OTA TÄYSI HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖN KV-OSAAMISESTA!

 

TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ SUOMEN KIELEN KOULUTUSTA ORGANISAATIONNE ULKOMAALAISTAUSTAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE TUETUSTI!

 

Työpaikkasuomi ja -ruotsi on räätälöityä suomen tai ruotsin kielen koulutusta organisaation ulkomaalaistaustaiselle henkilöstölle. Työnantaja maksaa vain 30-50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Koulutus toteutetaan työhallinnon kanssa yhteishankintakoulutuksena. Galimatias on koulutuksen puitesopimustoimittaja.

Työpaikkasuomi on käytännönläheistä, asiakkaan tarpeisiin ja ammattisanastoon kohdennettua kielikoulutusta:

  • työnantaja voi vaikuttaa koulutuksen sisältöön, kestoon, paikkaan ja ajankohtaan
  • koulutus voidaan järjestää lähi-tai etäopetuksena tai niiden yhdistelmänä monimuotoisesti, koulutustapaamiset voivat olla myös Teamsin kautta verkossa, jolloin eri paikkakuntien työntekijät voivat osallistua koulutukseen samanaikaisesti.

Koulutuksen hyödyt:

  • työnantaja saa kielitaidon kehittymisen myötä työntekijän täyden kapasiteetin ja osaamisen käyttöönsä 
  • työyhteisössä ja asiakastyössä voidaan kommunikoida suomen kielellä
  • koulutus edistää ulkomaalaisen työntekijän sopeutumista uuteen kotimaahan  ja työntekijä on helpompi sitouttaa organisaatioon
  • työntekijän osallistuminen työelämän ja arjen viestintätilanteisiin helpottuu ja suomenkielinen ammattisanasto tulee tutuksi

Toimi nopeasti! Tehdään yhdessä työnteosta sujuvampaa! LISÄTIETOA TÄSSÄ.

Ole yhteydessä: Tiina Prauda, puh. 045 125 0080, tiina.prauda@galimatias.fi

 

LOGOT ELYTEGALI