<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Osaamisen kehittäminen - entä jos en osaa ostaa koulutusta?


KOHDENNETTU KOULUTUSINVESTOINTI KANNATTAA

Koulutuksen tulee aina perustua todennettuun tarpeeseen, etenkin kun elämme taloudellisesti epävarmaa aikaa. Jotta voidaan varmistaa, että oikeita työntekijöitä koulututetaan, on hyvä aloittaa osaamiskartoituksella.

Vuokrakoulutuspäällikkö on koulutusalan ammattilainen, joka osaa laatia osaamiskartoituksia ja analysoida niiden perusteella oppimistarpeita. Hän myös tietää, mistä löytyy oikea koulutus oikeille ihmisille ja pystyy arvioimaan koulutuksen vaikuttavuutta.

Monissa yrityksissä ei koulutusinvestointeja ole keskitetty tai niiden tuloksia mitattu. Omat esimiehet valtuuttavat alaisiaan itse etsimään itselleen koulutusta. Koulutusten tilanne yrityksissä voi olla epäselvä tai sekava.

Tilaa opas:

Miksi kannattaa vuokrata koulutuspäällikkö?


Laptop Work-3